sponsorki

https://penzu.com/p/00374f63

W szczególności sponsoring ma być natomiast jak i również przede wszystkim jednym spośród narzędzi prowadzenia działalności w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), czemu Zarządzenie daje wyraz w