بایسکشوال چیست

https://ask.fm/z0cmrtz5121062

تفاوت پنسکشوال با بایسکشوال چیست؟ پلیس آلمان اعلام کرده احتمال دارد این اقدام با انگیزه ترنس‌ستیزانه انجام شده باشد. می‌توان گفت که جوامع بشری با بایسکشوال‌ها راحت‌تر از هموسکشوال‌ها کنار آمده‌اند؛ زیرا به هر