Al Ikhlas 1000 Times

https://dominickfyty188.shutterfly.com/35

serta mestinya seorang mantri tulis di antara kalian menuliskannya bersama sepadan. janganlah juru tulis menyangkal teruntuk menuliskannya seperti yang sudah diajarkan allah kepadanya, sehingga biarkanlah ia menulis.