Al Ikhlas

https://diigo.com/0myfic

dan mestinya seorang spesialis tulis di antara anda menuliskannya bersama sepadan. janganlah pengarang menyanggah untuk menuliskannya seperti mana yang telah diajarkan allah kepadanya, maka biarkanlah dia menulis.